Fish Inspectors S.L.
Nanmei Bldg. 4F, No.10-11, Tsukiji 7-Chome, Chuo-Ku,
Tokyo, Japan 104-0045 - Phone: + 81 (0) 3 555 06981 - e-mail: info@fishinspectors.com - www.fishinspectors.com